Kestävä kehitys

Kestävän kehityksen Hahkiala

Hahkiala elää ympäristönsä ehdoilla. Metsiä hoidetaan monimuotoisuutta vaalien ja riistaa ruokitaan kantojen tukemiseksi.

Hahkialan tila on kooltaan reilut 550 hehtaaria ja toimitilat yhteensä noin 6000 neliötä.

Ekologinen maalaiselämys

Ekologisuus näkyy Hahkialan Uiskolan toiminnassa monella tavalla ja puhtaat arvot ilahduttavat Hahkialn vieraita.

Rakennukset

 • Uiskolan kiinteistöjen kunnostus on tehty vanhaa rakennuskantaa kunnioittaen.
 • Paikallisten toimijoiden suosiminen rakennustöissä.

Energiatehokkuus

 • Hakelämmitys. Omat, Suomessa valmistetut, hakelämpölaitokset Hahkialan Uiskolassa ja Hahkialan Kartanolla.
 • Kaksi omaa, suomalaisvalmisteista biologista jätevesipuhdistamoa.
 • Luontoystävällinen ilmanvaihto isoimmissa kokoustiloissa. Lämmönvaihdin on Ruotsalaista huipputeknologiaa, joka mahdollistaa ilman vaihtumisen sataprosenttisesti seitsemässä minuutiissa ja ilman jäähdytys toimii lähdevedellä. Käytetty teknologia on suosittu hygieniansa takia erityisesti sairaaloissa.

Ympäristön hoito

 • Monimuotoisuutta vaaliva metsänhoito.
 • Riistaruokinta kantojen tukemiseksi.
 • Kulttuurimaiseman ylläpito ja järvien typpi- sekä fosforirasituksen alentaminen hoitamalla rantalaitumet ylämaakarjan voimin.
 • Valumavesien jatkuva kehitystyö ympäröivien järvien vedenlaadun parantamiseksi.

Arvojen mukainen ruoka- ja juomatuote

 • Lähiruoan suosiminen.
 • Yksinomaan villiriistan käyttö.
 • Alueen sienien, villiyrttien ja marjojen hyödyntäminen.
 • Omien keittiöyrttien kasvatus.
 • Oman maan antimien jatkojalostaminen tilatuotteiksi.
 • Raikkaan lähdeveden käyttäminen.
 • Jätteiden aktiivinen lajittelu.